Økonomiutvalg

Synnøve Hansen (Leder)
Lise Ellila 
Ida Olsborg
Runar Terje Foslund
Kita Eilertsen
Harriet Rydheim
   

Musikkutvalget

Anne Grethe Opgård (Leder)
Hanne Rødberg
Kari Suhr Kvernmo
Lill-Torunn Jansen
Haakon Grindvik
Turid Karlstrøm
Johan Daniel TuriArrangementsutvalget

Bjørg Lene Sønvisen (Leder)
Tove Masvik 
Wenche Olaussen
Freddy Eilertsen
Tore Erling Mathilassi
Tove Nilsen
Ingeborg Hanssen Mauseth
Laila Birgitte Aas
Marie Rushfeldt

 

Trivselsutvalget

Birgit Suhr Johansen (Leder)
Solveig Charlotte Moe
Kristin Lunde Foslund 
May Britt Solheim
Rosa Ek
Hege Sofie Nilsen
Trine-Lise Giselsson
Inger E. Haug
Brita Mannsverk
Erling Andreassen
Pr Utvalget
May Liss Thomassen (Styrerepresentant)  
Harriet Rydheim Web ansvarlig

                Uniformsansvarlig: Rosa Ek
Instrumentansvarlig: Haakon Grindvik
Dugnadsansvarlig: Ida Olsborg
   

Oppgaver/Retningslinjer

FELLES:
- ved større prosjekt oppnevnes komiteer der en eller flere fra alle utvalg bør være med og der styret oppnevner prosjektlede
- én styrerepresentant er fast medlem i utvalgene og rapporterer alle utvalgets aktiviteter til styret
- hvert utvalg velger sin leder som har ansvar for å innkalle og avholder møter i utvalgene

Økonomiutvalget:

Målsetting: Være behjelpelig med at korpset har en økonomi tilpasset korpsets planer og virksomhet

- være med på planlegging og igangsetting av nødvendig inntektsgivende virksomhet
- søke på tilskuddsordninger
- arbeide for å opprette sponsoravtaler
- bistå kasserer
- organisere alt som har med økonomi å gjøre ved ulike arrangement (annonseinntekter) samt sørge for trykking av program og salg av billetter 

Musikkutvalget: 
Målsetting: Bidra til at korpset har et repertoar tilpasset korpsets virksomhet

- ta ut repertoar i samarbeid med dirigent
- ha ansvar for innkjøp av noter innenfor gitte økonomiske rammer
- sørge for kopiering av noter
- holde orden i notearkivet
- oppdatere repertoarliste
- planlegge/foreslå konserter/prosjekter, konsertdato, konsertlokale, event. solister og komp til konserter/ prosjekt 
- fastsette repertoar til konserter
- lage forslag til aktivitetsplan til styret

Arrangementsutvalget:

Målsetting: Gjennomføre arrangement på en best mulig måte
- gjøre avtale med konferansier til konserter
- gjøre avtale om lyd/lys til konsert i samarbeid med styret
- gjøre avtale med billettselgere til konserter
- rigge scene før/etter konserter
- sørge for oppmerksomhet til dirigent, solister osv.
- Utvalget har ansvar for teknisk gjennomføring, men ALLE skal hjelpe til med praktisk gjennomføring.

Trivselsutvalget:

Målsetting: Ha ansvar for trivsel og sosiale tiltak i Alta Musikkorps
- gjøre avtale med kafeselgere ved arrangement
- sørge for tilstrekkelig med kaker, kakespader og kaffe samt sørge for innkjøp av brus, kopper, asjetter, teskjeer, servietter osv. ved arrangemen
- pynte bord og lokale ved arrangement
- være ansvarlig for stemningsskapende aktiviteter på reiser, fester, stevner, 17.mai osv.
- planlegge og tilrettelegge aktiviteter som også inkluderer medlemmenes familier og korpsets nettverk (f.eks sponsorer og æresmedlemmer)
- planlegge og tilrettelegge sosiale sammenkomster i korpset 
- være initiativtaker til trivselsfremmende aktiviteter, organisere mosjonsturer som forberedelse til marsjsesongen m.m. 

Prosjektgruppe:

Målsetting: Er ansvarlig for prosjektarrangement og fremdrift av prosjektet

- styret utnevner prosjektleder
-  prosjektleder setter sammen prosjektgruppe i samråd med styret

Hvert prosjekt skal evalueres av prosjektgruppa og evalueringa leveres til styret.
Evalueringa bør inneholde:
- Navn på prosjektet
- Gruppas sammensetning
- Fremdriftsplan
- Regnskap
- Råd om hva som fungerer godt og dårlig
- Bidrag og evaluering fra de ulike utvalgene